Presuda Vrhovnog Kasaciong suda u Beogradu

Presuda Vrhovnog Kasaciong suda u Beogradu

Braćo borci,
Napokon smo dobili presudu Vrhovnog Kasacionog suda u Beogradu gde je borcu priznato pravo na nematerijalnu štetu u iznosu od 80.000 dinara gde je Viši sud u Beogradu usvojio tužbeni zahtev na 200.000 dinara a presudom Vrhovnog Kasacionog suda u Beogradu ista je preinačena, umanjena za 120.000 dinara tako da je utvrđeno da se, zbog povrede prava ličnosti borca, tj diskriminacije, priznaje pravo na 80.000 dinara.
Ovom presudom je nadoknađena nematerijalna šteta. Sledi nova tužba za nadoknadu materijalne štete.
Do pobede!

Leave a Reply