Advokati i ministarstvo postigli dogovor

advokatska komora_znak_4Stručini timovi Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije postigli su konačan dogovor i o problemu javnih beležnika na današnjem sastanku.

Potpisan je i zajednički dokument sa nazivom “Sporazum stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde Srbije”.

Sporazum ima pet članova i u njega je uneto da je njegov sastavni deo dogovorene promene Zakona o javnim beležnicima i pratećih zakona.

U prvo članu sporazuma se navodi su se timovi saglasili da u “najskorije vreme po hitnom postupku izmene iodredbe Zakona o javnim beležnicima, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakonai Zakona o nasleđivanju, na način kako stoji u prilogu ovog sporazuma”.

” Stručni timovi su se saglasili da su dogovorene izmene napred navedenih zakona dovoljne da Stručni tim advokatske komore Srbije predloži organima Advokatske komore Srbije da donesu odluku o prestanku protesta advokata obustavom rada, i da advokati počnu da rade” piše u prvom članu sporazuma.

Dogovor o notarima

Predstavnici Ministarstva pravde i advokati dogovorili su se konkretno da notar ima pravo da nakon provere odbije da overi svaki ugovor, ali u tom slučaju građanin ima pravo da uputi prigovor osnovnom sudu. Ukoliko i taj sud odbije ugovor, građanin može da se žali višem sudu. Advokati po ovom dogovoru neće imati pravo da sastavljaju ugovore za pravne poslove nesposobnih lica, lica s invaliditetom, i za lica na zakonskom izdržavanju. Notarima ostaje pravo da sastavljaju, proveravaju i overavaju sve ugovore. Nove tarife notara i advokata će pokazati gde će satavljanje ugovora biti jeftinije. Notari će biti dužni da provere sve ugovore, za koje odgovaraju svojom imovinom, što će se dodatno plaćati.

Timovi su se sporazumeli prema 2. članu da će Vlada i AKS forimirati tim koji će razmotriti izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o državnom pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama.

Član 3. sporazuma predviđa da se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći povuče iz procedure i da AKS delegira tim koji će učestvovati u radu na ovom Zakonu.

Advokati i Ministarstvo pravde su se prema Članu 4. dogovorili da ubuduće unaprede saradnju “u pogledu zakonodavne aktivnosti”.

Član 5. propisuje da sastavni deo sporazuma čine dogovorene izmene odredbi zakona.

Sastanak, je počeo nešto posle 11 časova, o tehničkim detaljima izmene propisa u prostorijama Advokatske komore Srbije u Beogradu.

Tokom pregovora 5. januara stručni timovi su, kako su tada saopštili predstavnici obe strane, “u velikoj meri približili stavove za rešavanje zahteva advokature povodom izmene Zakona o javnom beležništvu i nadaju se skorom dogovoru”.

Advokati su obustavili rad u celoj Srbiji 17. septembra, tražeći izmene Zakona o javnom beležništvu i regulisanje paušalnog oporezivanja.

Vuk Z. Cvijić | izvor BLIC

Leave a Reply