Aleksić: “Ovde borba ne prestaje”

Aleksić: “Ovde borba ne prestaje”

Povodom odluke Evropskog suda za ljudska prava da odbije svoju prvostepenu presudu da država borcima Nišavkog okruga isplati ratne dnevnice, advokat Srđan Aleksić rekao je da borba “neće biti zaustavljena”.

 

U slučaju “Vučković i drugi protiv Srbije”, ovakva odluka je doneta sa 14 glasova “za” i 3 “protiv”.

Na vanrednoj konferenciji za novinare, zastupnik 8.500 boraca rata 1999. godine iz Nišavskog okruga, rekao je da se odluka Velikog veća, u kojoj se, između ostalog, navodi da nisu iskorišćeni svi pravni lekovi domaćeg pravosuđa, mora poštovati.

– Veliko veće je ukinulo prvostepenu presudu. Nastavićemo postupak pred našim sudom, ali ćemo  nove predstavke planirane za Međunarodni sud dopuniti i tako izbeći formalne nedostatke koje je Sud sada pronašao – kaže Aleksić.

On najavljuje zajedničko učešće advokata boraca iz drugih gradova i kaže da ima nade da će sve na kraju ipak biti rešeno u korit boraca.

– Stvar koja mi daje veru da će na kraju borci ipak dobiti ratne dnevnice jeste činjenica da je sudija Međunarodnog suda, i u prvostepenom i novom postupku, glasao za to da one budu isplaćene – dodaje Aleksić.

Kako ističe, razume da su borci nezadovoljni jer proces dugo traje, ali im poručuje da je njihova zajednička obaveza da završe borbu. Dodaje da je isplatom dnevnica za 10.000 boraca Topličkog okruga učinjena diskriminacija prema svim ostalim.

Podsetimo, presudom koja je doneta 10. jula prošle godine utvrđeno je da je Vlada Republike Srbije diskriminisala ratne rezerviste iz Niša kada je zaključila sporazum o isplati ratnih dnevnica samo sa 7 opština na jugu Srbije. Tada je zaključeno da je povređen član 14. Konvencije o zaštiti ljudskih prava koji reguliše zabranu diskriminacije, a kasnije je Republika Srbija uložila žalbu na ovu presudu.

Leave a Reply