U različitim oblastima društvenog života uspostavljaju se i različiti imovinsko pravni odnosi, kao odnosi između ljudi a povodom njihove imovine. U imovinu fizičkih i pravnih lica ulaze različita prava, npr. pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, obligaciona potraživanja i druga imovinska prava. Kada te imovinske vrednosti treba na pravi način zaštititi ili kada njima treba raspolagati, nastaje potreba za pružanjem stručne pravne pomoći. Ovako određena, oblast imovinskopravnih odnosa je veoma široka, a najčešći slučajevi u praksi odnose se na postupak deobe zajedničkih stvari ili imovine, postupak raspravljanja zaostavštine, utvrđenje prava svojine i drugih stvarnih prava, upis prava svojine i drugih stvarnih prava u registar nepokretnosti, naplatu dugovanja, upis ili brisanje hipoteke, izdržavanje, ispunjenje ugovornih obaveza i sl. S obzirom na kompleksnost imovinskopravnih odnosa, radi ostvarivanja i zaštite ovih prava nekada je neophodno sačinjavanje odgovarajućih ugovora ili drugih pravnih akata, a nekada je neophodno voditi različite postupke pred sudovima ili urganima državne uprave i lokalne samouprave koji mogu biti prilično zamorni i nerazumljivi za neuku stranku.