Advokat Dr Srđan B. Aleksić u svet advokature otisnuo se zajedno sa suprugom Jelenom Aleksić, najpre u odvojenim advokatskim kancelarijama, da bi nedavno nastavili da rade zajedno. Osnovao je advokatsku kancelariju 1997. godine rukovođen osećanjem pravičnosti i željom da prevashodno pomaže slabijoj strani. Ovi ideali ostali su do danas temeljni principi u radu advokata Srđana Aleksića i brojnim generacijama pripravnika i saradnika koji su prošli kroz kancelariju i ostavili svoj trag u izgradnji jednog posebnog koncepta, advokatske kancelarije za narod. U dosadašnjoj karijeri nesebično je pružao svoj doprinos u stručnom osposobljavanju brojnih pripravnika što je takođe značajno obeležje kancelarije. Na desetine mladih diplomiranih pravnika imali su priliku da da uzmu aktivnog učešća u radu u različitim oblastima prava i da na taj način steknu praktično iskustvo. Istovremeno, bez velikog broja požrtvovanih pripravnika, ne bi se moglo udovoljiti zahtevima brojnih klijenata na čemu je advokat Srđan svojim ranijim i sadašnjim pripravnicima zahvalan. Pored navedenih ideala i principa kojima se rukovodi u svom radu, osnovne osobine advokata Srđana ALeksića su samopouzdanje, hrabrost i upornost. On i njegov stručni tim se nikad ne predaju bez borbe za pravdu, a svaki novi uspeh znači novi podstrek za nove radne pobede. Da je izabran pravi put i da klijenti umeju da cene iskrenost i efikasnost u radu, pokazuje i broj rešenih predmeta, a zadovoljni klijenti se sa svojim problemima iznova obraćaju i iznova bivaju podjednako uvažavani. Danas advokatska kancelarija, pored administrativnog i tehničkog osoblja broji preko dvadeset advokatskih pripravnika, ima saradnju sa deset advokata iz Niša i iz drugih delova Srbije.

ADVOKATI

ADVOKATI SARADNICI

Advokatski pripravnici